przygotowanie do debat i przemówień

Dobrze przygotowany mówca wypowiada się płynnie i swobodnie. Dobre przemówienie wymaga dobrego zapamiętania odpowiedniego tekstu, przygotowanie mowy ciała, ewentualnie też zaskakującej informacji lub nawet gadżetu, który zelektryzuje publiczność i media.