marketing polityczny

Marketing polityczny to zespół technik, które można wykorzystać się do stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata wśród jego elektoratu,  a także do wypromowania jego osoby,  pozytywnego odróżnienia od jego rywali. Wynikiem jest uzyskanie maksymalnej liczby głosów przy jak najmniejszym zużyciu środków.