kontakt z lobbystami

Czy polityk potrzebuje na tym polu wsparcia?
W działalności politycznej dość wcześnie pojawia się konieczność wzięcia pod uwagę współpracy z sektorami pozapolitycznymi. Jest to dziedzina niezwykle delikatna i związana z licznymi obostrzeniami natury prawnej. Warto móc liczyć na tym polu na profesjonalną pomoc.
Pomoc w zawieraniu i podtrzymywaniu kontaktów pomiędzy zarejestrowanymi lobbystami a politykami – w obie strony musi być poddana nadrzędnym zasadom etyki i przejrzystości w polityce.
Działania te muszą być zgodne z Ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, która została uchwalona 7 lipca 2005 roku. (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414), oraz jej nowelizacją tej ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku – dokonanej przy okazji nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów.