coaching polityczny

Coaching polityczny to droga samorozwoju, którego nadrzędną zasadą jest autentyczność. Dzięki przyjrzeniu się sobie, swoim wartościom, potrzebom lokalnej społeczności, możesz stać się autentycznym liderem. Możesz zbudować swoją karierę w służbie innym i znaleźć niewyczerpane źródło satysfakcji osobistej.  

Andrzej Krawczyk